Dziesięć lat minęło...

Lutowe spotkanie leskiego Dyskusyjnego Klubu Książki miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż łączący pasjonatów literatury Klub obchodził właśnie jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia. Z tej okazji życzenia wszystkim jego członkom złożyła burmistrz miasta pani Barbara Jankiewicz, wręczając koordynatorce Klubu - Joannie Krawczyk pamiątkową statuetkę.

Do życzeń dołączyła się zastępca burmistrza, pani Barbara Krasulak, dziękując równocześnie pani Jadwidze Car za wieloletnie prowadzenie kroniki miasta.

Koordynatorka Klubu w krótkiej prezentacji podsumowała minione 10 lat, wyrażając swą wdzięczność klubowiczom za wspólnie spędzony czas. Niejednej pani łza zakręciła się w oku...

Odbyło się 114 dyskusji o 145 książkach (niektórzy członkowie mają niemal stuprocentową frekwencję), miało miejsce 75 spotkań autorskich. Pani Anna Rettinger zaprezentowała inną statystykę, wyliczając średnią ilość jajek, masła i mąki użytych przez Joannę Krawczyk podczas pieczenia ciasta na każde spotkanie.

Niewymierną wartością spotkań jest czytanie, rozmawianie, przebywanie wśród ludzi i ciągły rozwój. Jednak żadne statystyki nie oddadzą korzyści umysłowych i emocjonalnych płynących z lektury.

Były toasty, wspomnienia, anegdoty... Był konkurs "Z jakiej książki pochodzi ten cytat" i wiersze. Nie zabrakło oczywiście tortu ze świeczką "10" i odśpiewania "Sto lat".

Życzeniem wszystkich było, aby spotykać się jak najdłużej w dobrym zdrowiu.

Agnieszka Romanek

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2017