Święto Kobiet

Obchodzony hucznie przed laty Dzień Kobiet dziś przegrywa nieco z walentynkami, ale nadal dzień ten może być okazją do wyjścia z domu i wspólnego spotkania. Nasza biblioteka na cześć Pań zorganizowała wieczór poetycko-teatralny. Najpierw widzowie mieli okazję poznać, co gra w duszy Janiny Biegi, Marii Saneckiej oraz Anny Sokołowskiej-Szulc.

Poeta jest artystą tworzącym pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Te emocje widać było najbardziej w recytacji Janiny Biegi, która przypomniała postać zmarłej przed kilku laty Julii Haftek, lekarza stomatologa. Żyła ona i mieszkała w Lesku, ale pochodziła z Kresów, z okolic Mościsk. Towarzyszyła jej wielka tęsknota za rodzinnymi stronami. Janina Biega przeczytała wiersz J. Haftek „Do mojej chaty”, tęsknota zawarta w kilku strofach nie pozwoliła jednak przeczytać go spokojnie.

Po refleksyjnej części wieczoru przyszedł czas na część wesołą. Grupa teatralna Dyskusyjnego Klubu Książki przedstawiła spektakl A. Ogrodowicz „Kobieta a sprawa polska”. Treść sztuki doskonale wpisała się w dzień 8 marca. Rozbawiona widownia razem z głównymi bohaterami, dwoma naukowcami-mężczyznami, zastanawiała się jaki wpływ miały polskie kobiety na losy kraju na przestrzeni wieków. I niestety, owi mężczyźni nie potrafili żadnej z wielkich kobiet uznać za prawdziwą Polkę. Nie pasowało im albo pochodzenie, albo prowadzenie. Jak widać trudno jest nieraz mężczyznom dogodzić ...

Przedstawienie, które bawiło uczestników spotkania w bibliotece, pozytywnie odebrała także społeczność Olszanicy. Grupa teatralna DKK gościła bowiem w tamtejszym Domu Ludowym podczas imprezy zorganizowanej dla pań z gminy Olszanica.

Niech uśmiech towarzyszy nam nie tylko od święta!

Bożena Pyznarska

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2017